Hodnotenia z Modrykonik.sk, pre profesionála Kreatívne hračky Melissa & Doug


Obchodné podmienky

Vitajte na internetovej stránke https://www.webareal.sk/kreativnehracky.


1. Všeobecné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode https://www.webareal.sk/kreativnehracky môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Vzťahy neupravené VOP sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa
Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:
Viera Pearce SPACE MANIA, Záhradná 27, Šenkvice 900 81. Spoločnosť registrovaná v Obvodnom úrade Pezinok - odbor živnostenského podnikania M. R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok. IČO: 46 724 869, DIČ: 1084582466

Kupujúci:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar:
Všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu https://www.webareal.sk/kreativnehracky alebo tovar špeciálne objednaný na základe špecifikácie kupujúceho.

Cena:
Cena tovaru predstavuje cenu vrátane DPH 20%. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci  si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky. Zákazník má následne právo na storno objednávky.
Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia" alebo "výpredaj". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene.
V cene tovaru nie je zahrnuté poštovné. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

Poštovné a balné:
Spoločnosť Viera Pearce SPACE MANIA si balné neúčtuje.
Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky a to nasledovne:

  • Dopravca Slovenská pošta pri sume do 50 EUR (vrátane) je 3,20 EUR (+1,10 EUR pri platbe na dobierku).
  • Dopravca Slovenská pošta pri sume od 50,01 EUR do 100 EUR (vrátane) je 4,00 EUR (+1,10 EUR pri platbe na dobierku).
  • Nad 100 EUR je poštovné (Slovenská pošta) ZDARMA, pri spôsobe platby DOBIERKA je to 1,10 EUR.
  • Pri doprave kuriérom je pri sume do 100 EUR (vrátane) poštovné 6 EUR (+2 EUR pri platbe na dobierku)
  • Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje. Osobný odber je možný v predajni Space Mania, Štúrová  44, Senec 903 01.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí:
• kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,
• kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,
• vybraný spôsob platby,
• vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.
Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.
Na základe riadne vyplnenej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci jej overenie. Overením objednávky predávajúci potvrdzuje telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom kupujúcemu druh, cenu a množstvo tovaru, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi zmluvným stranami za záväznú.

3. Platobné podmienky
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou v mieste dodania tovaru, elektronickou platbou cez ePlatby VÚB  alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. 
Ponúkame nasledovné možnosti platby za objednaný tovar: 
• Dobierka - tovar Vám zašleme po telefonickom, alebo e-mailovom overení Vašej objednávky na dobierku slovenskou poštou, alebo kuriérskou firmou. Tovar zasielame zvyčajne do 3-5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
• Platba na bankový účet - po potvrdení Vašej objednávky je potrebné uskutočniť úhradu na náš bankový účet prevodom, alebo priamym vkladom a následne po overení Vašej platby Vám bude tovar zaslaný poštou, alebo kuriérom. Tovar zasielame zvyčajne do 3 pracovných dní od prijatia platby.
• Platba v hotovosti - táto možnosť je aktuálna len v Senci na našej adrese predajne, alebo podľa individuálnej dohody. Objednaný tovar si môžete po predchádzajúcej dohode osobne vyzdvihnúť a priamo pri prevzatí uhradíte platbu za tovar v hotovosti. Tovar je zvyčajne možné vyzdvihnúť do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

4. Dodacie podmienky
Tovar na stránke https://www.webareal.sk/kreativnehracky predstavuje sortiment, ktorý ponúkame, nepredstavuje však aktuálny stav zásob tovaru na sklade.  Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností v čo najkratšom možnom čase. Dodacie lehoty sa pohybujú v závislosti od druhu objednaného tovaru. Väčšina tovaru je skladom a objednávka je expedovaná  alebo pripravená k osobnému odberu v priebehu 1-2 pracovných dní, resp. po pripísaní platby na účet. Ak tovar nie je skladom  priemerná doba dodania tovaru je   3 - 7 dní. Ak je určitý tovar nedostupný na sklade výrobcov z výrobných dôvodov zákazníka informujeme o približnej dobe dostupnosti vybraného tovaru. 
Kupujúci berie na vedomie, že uvádzané termíny dodávok majú orientačný charakter
V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (poštou, kuriérom alebo osobne).
Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške v závislosti od vybratého spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov (viď. cenník v bode 1). Štandardná doprava tovaru v objednávkach v súhrnnej hodnote balíka nad 100€ je zdarma.
Predávajúci neúčtuje dopravné pri osobnom odbere. 
Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia.
Slovenská pošta doručuje zásielky do 2 - 3 pracovných dní. V prípade ak pošta nedoručí oznam o uložení zásielky odporúčame kontaktovať príslušnú pobočku Slovenskej pošty s podacím číslom.
Kuriér doručuje zásielky do 24, max. 48 hodín od odoslania. Zákazníka kontaktuje telefonicky ohľadom doručenia.

5. Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu príslušná čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 10-tich kalendárnych dní.

6. Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho
Zákazník je oprávnený zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Zrušenie objednávky je potrebné zaslať e-mailom, resp. oznámiť telefonicky. Zrušenie objednávky bude následne potvrdené predávajúcemu  prostredníctvom e-mailu. .
Ak je predaj tovaru uskutočnený výlučne prostredníctvom internetového elektronického obchodu, je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru (podľa § 12 Zákona č. 108/2000 Z.z.)
Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zabezpečiť doručenie nepoškodeného a neopotrebovaného tovaru na adresu spoločnosti. Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadné poškodenie alebo stratu. Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci - spotrebiteľ, ak bol zakúpený tovar osobne odobratý na predajnom mieste spoločnosti, ak sa jedná o tovar „na objednávku“, alebo bol tovar objednaný na základe špeciálnej objednávky.
V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil, v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru predávajúcemu. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena za doručenie tovaru.
V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Zmluvný storno poplatok je stanovený vo výške 15% z ceny, min. však 15,-EUR.
V prípade neprevzatia dobierky má predávajúci právo na úhradu nákladov spojených s nadobudnutím a odoslaním tovaru podľa hodnoty objednávky, a to vo výške 10% z ceny tovaru,  najmenej však čiastku 10 EUR.  Ak zákazník dobierku neprevzal ďalší nákup je možné realizovať len v prípade úhrady tovaru vopred na účet.
Predávajúci nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby.
V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v reklamačnom poriadku.

7. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru
Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia. Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
Kupujúci je povinný dodržať postup pri reklamácii, ktorý  uvedený v reklamačnom  poriadku.

8. Ochrana osobných údajov
Kupujúci uvádza pri registrácii údaje nevyhnutné pre jeho identifikáciu v elektronickom obchode, ktoré umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad.
Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, zhromažďuje ich len za vyššie uvedeným účelom a na skvalitnenie svojich služieb.
Používaním internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

9. Záverečné ustanovenia
Viera Pearce SPACE MANIA upozorňuje, že informácie uvedené na https://www.webareal.sk/kreativnehracky sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Viera Pearce SPACE MANIA môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Viera Pearce SPACE MANIA nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všseobecné obchodné podmienky, prípadne obchodné podmienky predávajúceho a reklamačný poriadok predávajúceho prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné od  14. 01.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo na ich zmenu bez predchádzajúceho upozornenia na https://www.webareal.sk/kreativnehracky.


E-shop pre Vás prevádzkuje:
Viera Pearce SPACE MANIA, Záhradná 27, Šenkvice 900 81, Slovensko

Adresa kamenného obchodu:
Space Mania
Štúrová  44
Senec 903 01

Tel.: +421 949 456 250
E-mail: kreativnehracky30@gmail.com

MDZjYzY4NW